Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 1 – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 16.11.2020. godine do dana 15.12.2020. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 1 – zona ugostiteljsko turističke namjene izvršiti će se dana 08.12.2020. godine s početkom u 17:00 sati putem live stream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. Live stream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će biti objavljen na službenim stranicama Općine Medulin (www.medulin.hr). 

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 1 izvršiti će se dana 08.12.2020. godine s početkom u 17:00 sati putem live stream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.

 

 

Javno izlaganje možete pratiti na dva načina:

 

 

 

1) Aktivno putem zoom platforme – ovu opciju koristite ukoliko želite nakon predavanja postavljati pitanja. Tijekom izlaganja svi sudionici unutar zoom platforme moći će normalno pratiti izlaganje, ali će im mikrofoni biti isključeni, u trenutku kada izrađivač završi izlaganje moći ćete postavljati pitanja redom jedan po jedan

 

 

 

2) Ukoliko nemate namjeru postavljati pitanja već samo pratiti izlaganje to možete učiniti putem youtube linka na kojem ćete samo moći pratiti izlaganje, ali nećete moći postavljati pitanja.

 

Napomena: Ako se predomislite i želite naknadno postaviti pitanja i uključiti se u zoom to će Vam biti omogućeno. Molimo sve sudionike da ukoliko se spoje na zoom platformu svakako  isključe youtube kanal kako bi veza bila što bolja te da se izbjegnu eventualna kašnjenja i zastoji u vezi.

 

 

 

LINK NA ZOOM PLATFORMU:  https://us02web.zoom.us/j/89134750655?pwd=aDNtV3dQSlJEZEhHQzNaVXVjeTlsUT09

 

 

 

LINK ZA PRAĆENJE JAVNOG IZLAGANJA BEZ AKTIVNOG SUDJELOVANJA : https://youtu.be/Lwl8Ds0MjUE 

 

 

Za spajanje na zoom platformu koristite ove podatke, a obavezan je unos Imena i prezimena kako bi Vaše pitanje moglo ući u zapisnik:

Meeting ID: 891 3475 0655
Passcode: 561416
Zoom platforma je online alat za sastanke.

Putem svog internetskog pretraživača otvorite web stranicu zoom.us  i odaberite SIGN-UP, IT’S FREE ( prijavite se, besplatno je!).

Upišite svoj e-mail, te potvrdite izradu korisničkog računa putem poveznice za aktivaciju koju čete primiti na prethodno upisani e-mail.

Nakon toga, odaberite opciju JOIN te upišite podatke za prisustvovanje javnom izlaganju (Meeting ID i Passcode).

Čekajte da izlaganje počne.

 

 

Napomena: Prilikom upisivanja Imena morate upisati točno Ime i Prezime kako bi mogli prisustvovati izlaganju te ući u zapisnik.

 

 

Snimka javnog izlaganja biti će dostupna i nakon završetka javnog izlaganja, a sve do kraja javne rasprave, do 15.12.2020. godine.

Dokument o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN