Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

Komunalni sustav

Komunalne djelatnosti su djelatnosti uslužnog karaktera, a služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba stanovništva određenog područja i kao takve funkcionalno su vezane za određeno teritorijalno područje. Na području Općine Medulin obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

 • održavanje čistoće,
 • odlaganje komunalnog otpada,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje groblja,
 • obavljanje dimnjačarskih poslova,
 • održavanje javne rasvjete,
 • održavanje i naplata parkirališta,
 • prigodno ukrašavanje naselja,
 • oglašavanje i plakatiranje,
 • održavanje nerazvrstanih cesta po ugovoru,
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Komunalne djelatnosti na području Općine Medulin mogu obavljati:

 • trgovačka društva u su/vlasništvu Općine Medulin,
 • pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i
 • pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Trgovačka društva u vlasništvu Općine Medulin obavljaju:

 • Albanež d.o.o. – obavlja odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području općine Medulin
  Više na linku www.albanez.hr 
 • Med eko servis d.o.o – obavlja djelatnosti vezane za održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova, javnu rasvjetu te prijevoz putnika u javnom prometu
  Više na linku http: www.medekoservis.hr 
 • Buža d.o.o. – u svojstvu Ovlaštenika koncesije upravlja lukama otvorenim za javni promet Medulin, Runke i Polje.
  Više na linku www.buza.hr

 

 

1. Cjenici komunalnih  i javnih usluga

https://www.medekoservis.hr/cjenik

https://www.albanez.hr/cjenik

http://pulapromet.com/hr/cjenik/

Cjenik dimnjačarskih usluga

Cjenik usluga parkiranja 2023 uz danu Suglasnost 

 

 

2. Opći uvjeti isporuka komunalnih i javnih usluga

https://medulinskarivijera.hr/wp-content/uploads/2020/09/Tocka-9.-Opci-uvjeti-isporuke-komunalne-usluge-odrzavanja-i-gospodarenja-komunalnim-info-punktovima-OM.pdf

http://pulapromet.com/wp-content/uploads/2018/12/op%C4%87i-uvjeti-poslovanja-Pulaprometa.pdf

OPĆI UVJETI O KORIŠTENJU USLUGA PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA OM 2023

https://www.medekoservis.hr/cjenik

https://www.albanez.hr/cjenik

Opći uvjeti obavljanja dimnjačarskih poslova

 

ODLUKE:

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check