Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

Poduzetništvo i obrtništvo
 • Poduzetništvo i obrtništvo
 • Javni pozivi

Radi jačanja položaja i uloge mikro i malih subjekata malog gospodarstva, posebice deficitarnih djelatnosti, na godišnjoj razini Općina Medulin izrađuje Program poticanja razvoja malog gospodarstva. Strateški cilj programa je konkurentan i održivi razvoj obrta i poduzeća, odnosno mikro i malih subjetaka malog gospodarstva u općini Medulin, uz rast zaposlenosti.

 

Kako bi potaknula razvoj razvoj malog gospodarstva, Općina Medulin svake godine raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava.

 

U sklopu Javnog poziva provode se sljedeće mjere za razvoj malog gospodarstva (mikro i malih subjekata) te potporu deficitarnim djelatnostima:

 • Jačanje konkurentnosti obrtnika i poduzetnika,
 • Potpore obrtnicima i poduzetnicima kojima se financiraju troškovi izrade projektnih prijedloga prijavljenih za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova,
 • Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
 • Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
 • Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te usavršavanja u zanimanju,
 • Startup impuls i
 • Izrada glavnog elektrotehničkog projekta integriranih fotonaponskih elektrana.

 

Korisnici potpora za mjere financirane od strane Općine Medulin iz Javnog poziva mogu biti subjekti u poduzetništvu i obrtništvu koji posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Medulin te spadaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva.

 

Pravo prvenstva pri dodjeli sredstava za sve mjere iz Javnog poziva imaju korisnici potpora kojima su osnovne djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikacija djelatnosti  2007. – NKD 2007. iz područja:

 • C – prerađivačka industrija i
 • J – informacije i komunikacije.

 

Po javnom pozivu ne sufinanciraju se djelatnosti iz Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 - NKD 2007 („Narodne novine“ br. 58/07 i 72/07) kako slijedi, osim ako svakom pojedinom mjerom nije drugačije određeno:

 • područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo,
 • odjeljak 12 Proizvodnja duhanskih proizvoda,
 • razred 32.11 Proizvodnja novca,
 • područje F Građevinarstvo,
 • područje G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala osim razreda 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila,
 • područje I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane,
 • područje K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja,
 • područje L Poslovanje nekretninama.
 • razred 69.10 Pravne djelatnosti,
 • razred 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava,
 • odjeljak 92 Djelatnosti kockanja i klađenja,
 • razred 93.12 Djelatnosti sportskih klubova,
 • odjeljak 94 Djelatnosti članskih organizacija i
 • područje T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe.
Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check