Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

Upravni odjel za proračun i financije
Silvija Perica
Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije
052 385-671silvija.perica@medulin.hr
Daniela Ban Lenić – ODSUTNA
Viša savjetnica za računovodstvo i financije
052 385-662daniela.banlenic@medulin.hr
Tatjana Danzante
Savjetnica za naplatu potraživanja
052 385-672tatjana.danzante@medulin.hr
Vedrana Sontag
Savjetnica za računovodstvo i financije
052 385-664vedrana.sontag@medulin.hr
Andrea Pavlović
Savjetnica za računovodstvo i financije
052 385-664andrea.pavlovic@medulin.hr
Sandra Volf
Viša stručna suradnica za općinske poreze
052 385-653sandra.volf@medulin.hr
Edita Mehanić
Viša stručna suradnica za računovodstvo
052 385-653edita.mehanic@medulin.hr
Karin Savatović
Viša referentica za računovodstvo
052 385-662karin.savatovic@medulin.hr
Dunja Boljunčić
Viša stručna suradnica za računovodstvo
052 385-669dunja.boljuncic@medulin.hr
Gordana Obradović
Referentica za računovodstvo
052 385-669gordana.obradovic@medulin.hr
Ana Vitasović Ptiček 
Referentica za računovodstvo
052 385-669ana.vitasovic@medulin.hr
Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check