Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

Mjesni odbori
  • Mjesni odbori
  • MO Medulin 1
  • MO Medulin 2
  • MO Premantura
  • MO Banjole
  • MO Pomer
  • MO Pješčana Uvala
  • MO Vinkuran

Na području Općine Medulin osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom,  Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbori na području Općine Medulin su: Mjesni odbor Banjole, Mjesni Odbor Medulin I, Mjesni odbor Medulin II, Mjesni odbor Pješčana Uvala, Mjesni odbor Pomer, Mjesni odbor Premantura, Mjesni odbor Vinkuran.

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check