Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

Registar nerazvrstanih cesta

123Općina Medulin, sukladno Zakonu o cestama, čl. 107 i 109 istog, vodi Registar nerazvrstanih cesta, čiji popis prilaženo u prilogu.

Tablica NC sa k.č. 2023

Tablica NC sa k.č. 2023 konačna verzija

Grafički prilog Registar NC 2023

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check