Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

Zakup javnih površina

Poslovi koji ulaze u okvir korištenja javnih površina na području Općine Medulin


korištenje javnih površina za postavljanje terasa, reklamnih panoa, reklamnih predmeta, nosača za bicikle i drugo, za uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale djelatnosti
Zahtjev za zauzimanje javne površine 1

korištenje javnih površina u vlasništvu Općine u svrhu organizacije gradilišta, podizanja građevinske skele
Zahtjev za zauzimanje javne površine organizacija gradilišta i podizanja skele 2

korištenje javnih površina ili zatvaranje prometa na lokalnim cestama
Zahtjev za zauzimanje javne površine ili zatvaranje prometa 3

korištenje javnih površina za postavu kioska i pokretnih naprava temeljem natječaja
ponuda za natječaj za zakup javne površine 4

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check