Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

Odgoj i obrazovanje

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program javnih potreba u predškolskom odgoji se odnosi na programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama, za djecu od navršenih dvanaest mjeseci života do polaska u osnovnu školu, a u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Općina Medulin ovim programom planira sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti i programa predškolskih ustanova osnivač kojih nije Općina Medulin.

Cilj programa je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe koja se realizira u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Općine Medulin i Grada Pule radi što većeg obuhvata djece predškolskim programima i što kvalitetnijeg provođenja programa.

Općina Medulin u svojim programima potpore društvenim subjektima pokazuje visoku razinu socijalne osjetljivosti. Velika pažnja posvećuje se upravo najmlađima. Svi stanovnici s prebivalištem na području Općine Medulin imaju pravo na sufinanciranje troška vrtića ili jaslica neovisno o tome gdje dijete pohađa vrtić ili jaslice.

Osim djece, prebivalište na području Općine Medulin mora imati i barem jedan roditelj djeteta polaznika predškolske ustanove o čemu ovisi iznos sufinanciranja.

Sufinanciraju se redoviti vrtićki i jaslički programi odgoja i naobrazbe djece u trajanju od 6 do 10 sati dnevno (cjelodnevni programi).

OBRAZAC OM - 01

 

Na području Općine Medulin djeluju:

Dječji vrtić Medulin 

(obuhvaća centralni vrtić u Medulinu, te područne vrtiće u Premanturi, Vinkuranu i Pomeru)

ravnateljica: Mirjana Duras Komparić

Munida 3A, 52203 Medulin,

tel: 052/576-760

Više informacija o DV Medulin te o upisima, nabavi, natječajima, financijskom poslovanju i ostalo možete pročitati na njihovim stranicama www.dvmedulin.hr

 

 Dječji vrtić „Sunčica“

Ravnateljica: Snežana Taljat Milojević,

Kamik 18, Banjole, 52100 Pula,

tel: 052/573-133

 

OBRAZOVANJE

U okviru ovog programa javnih potreba u obrazovanju planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava: ostvarivanje programa općeg obrazovanja, dodatnog standarda i drugih oblika obrazovanja djece i mladih u osnovnim i srednjim školama te u akademskim ustanovama s ciljem osiguravanja sustavnog načina poučavanja učenika, poticanja njihovog intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja, u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, investicijsko održavanje, adaptacije i zahvati na školskim objektima, kao i ostvarivanje ostalih programa, poslova i aktivnosti u obrazovanju kojima je svrha kvalitetno školovanje i poticanje darovitih i izvrsnih učenika.

 

Sufinanciranje dodatnog standarda u  OŠ Dr. Mate Demarina

Općina Medulin osigurava dodatni standard u O.Š. dr. Mate Demarina koji se ostvaruje sufinanciranjem produženog boravka osiguravanjem sredstava za participaciju u troškovima plaća učitelja u produženom boravku, psihologa, stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila, pomoćnih kuhara, administrativno-računovodstvenog referenta i spremačice.

 

Sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u Gradu Pula

Sufinanciranjem produženog boravka u osnovnim školama u gradu Puli Općina Medulin sufinancira navedeni program korisnicima s prebivalištem na svom području.

OBRAZAC OM - 04

Stipendiranje učenika i studenata

Novčanim podupiranjem darovitih učenika i studenata s područja Općine Medulin putem učeničkih i studentskih stipendija nastoje se stvoriti bolji uvjeti za njihovo školovanje odnosno studiranje, kao i pomoći roditeljima u snošenju ovih troškova.

Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola koji redovno upisuju razred srednje škole, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:

da su državljani Republike Hrvatske,

da imaju prebivalište na području općine Medulin,

da su  redovno upisali razred srednje škole,

da primaju dječji doplatak.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata općine Medulin imaju redoviti studenti na preddiplomskom i diplomskom studiju koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

da su državljani Republike Hrvatske,

da student ima prebivalište na području općine Medulin, i to najmanje jednu (1) godinu bez prekida prije objave natječaja,

da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave na natječaj imaju prebivalište na području općine Medulin i to najmanje jednu (1) godinu bez prekida prije objave natječaja

da nisu istovremeno korisnici stipendije iz ostalih izvora

da su ostvarili prosjek ocjena i to:

- najmanje 4,00 u prethodne dvije školske godine (za studente koji upisuju I. godinu studija),

- najmanje 3,00 u prethodnoj akademskoj godini studija, te da su ostvarili najmanje 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (za studente koji upisuju više godine studija).

Nabava udžbenika, drugih obrazovnih materijala i školskog pribora

Općina Medulin sufinanciranjem nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola s područja općine Medulin nastoji pomoći roditeljima u snošenju ovih troškova.

Ukoliko se nabava udžbenika financira iz državnog proračuna, planirana sredstava će se koristiti za sufinanciranje drugih obrazovnih materijala i školskog pribora.

 

Nagrađivanje izvrsnih učenika

Općina nagrađuje najuspješnije učenike koji su svih osam godina osnovnog školovanja imali prosjek ocjena 5,0 te učenike srednjih škola koji su tijekom četiri godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena 5,0.

 

Osnovna škola „Dr. Mate Demarina“

Ravnateljica: Emanuela Pinzan Chiavalon

Munida 3, 52203 Medulin,

tel: 052/576-005

 

Područna škola Banjole

Banjole, Dvorine bb,

tel. 052/573235

Odgoj i obrazovanje
Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check