Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Albanež d.o.o.

Sva popratna dokumentacija nalazi se u prilogu.

PRILOG: