Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

  • Početna
  • obavijesti
  • Odarbana obavijest
Objavljen je Javni natječaj za radna mjesta - Pročelnika-ice Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i Pročelnika-ice Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
05.04.2023.
Zapošljavanje

Na temelju čl. 53. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11), čl. 36.  Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 2/2013, 2/18, 8/18, 2/20, 1/21), Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 2/23)  Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin ( Službene novine Općine Medulin broj 3/23) , Odluke o objavi Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Klasa: UP/I 112-02/23-01/0001, Općina Medulin objavljuje:

Javni natječaj za dva radna mjesta:

  1. Pročelnika-ice Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti
  2. Pročelnika-ice Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Tekst Javnog natječaja nalazi se u prilogu.

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check