Adresa


Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Telefon: +385 (0) 52 385 650
Telefax: +385 (0) 52 385 660
E-mail:  opcina@medulin.hr

 

OIB: 70537271639
MB: 02554585
IBAN:  HR1223400091826300008,  PBZ

Načelnik Općine Medulin


Ivan Kirac, bacc.oec.

Svaki ponedjeljak od 8 do 12 sati – Dan otvorenih vrata kod načelnika, uz prethodnu najavu kod tajnice načelnika.

Tajništvo Općine: 052/385-652

Kontaktirajte nas


Rad pisarnice sa strankama

 

zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05) 
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

 

ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08) 
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

Rad upravnih odjela sa strankama – zbog mjera koronavirusa COVID -19 rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu kod službenika te po dobivanju potvrde o istome (putem e-maila ili telefona)

 

zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05) 
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

 

ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08) 
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h