Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

Upravni odjeli i kontakti

Načelnik

Dušanka Mihaljević
Administrativna tajnica
Tel: 052 385-652Mail: duska@medulin.hr

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Odsjek za mjesnu samoupravu i EU projekte

Ana Žufić
Viša savjetnica za EU projekte i medije
Tel: 052 385-679Mail: ana.zufic@medulin.hr
Jasmina Ritoša Benazić
Viša stručna suradnica za razvojne projekte i gospodarstvo
Tel: 052 385-668Mail: jasmina.ritosa@medulin.hr
Emili Janko
Viša stručna suradnica za razvojne projekte i fondove
Tel: 052 385-673Mail: emili.janko@medulin.hr
Dušanka Mihaljević
Administrativna tajnica
Tel: 052 385-652Mail: duska@medulin.hr
Stefani Žmak
Administrativna referentica
Tel: 052 385-659Mail: stefani.zmak@medulin.hr

Odsjek za društvene djelatnosti

Sonja – Barbara Bader
Savjetnica za opće poslove, društvene djelatnosti, kulturu i civilno društvo
Tel: 052 385-657Mail: sonja@medulin.hr
Dalibor Lorencin
Savjetnik za zaštitu na radu, opće poslove i informatiku
Tel: 052 385-656Mail: dalibor.lorencin@medulin.hr
Nenad Vojnić
Savjetnik za opće poslove, odgoj, obrazovanje i sport
Tel: 052 385-676Mail: nenad.vojnic@medulin.hr
Branka Peruško
Referentica za poslove pisarnice i arhive
Tel: 052 385-655Mail: branka.perusko@medulin.hr
Ines Savić
Referentica za poslove pisarnice i arhive
Tel: 052 385-677Mail: ines.savic@medulin.hr
Željka Đurić
Referentica za poslove pisarnice i arhive
Tel: 052 385-677Mail: zeljka@medulin.hr
Danijela Fonović
Referentica za poslove pisarnice i arhive
Tel: 052 385-677Mail:
Milena Mandić
Referentica za opće poslove
Tel: 052 385-659Mail: milena.mandic@medulin.hr
Tea Premužić
Portir – dostavljač
Tel: 052 385-650Mail: tea.premuzic@medulin.hr
Dolores Žmak
Spremačica
Tel: 052 385-650Mail:
Verica Jukopila
Spremačica
Tel: 052 385-650Mail:

Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje

Goran Peruško
Pročelnik Upravnog odjela za komunalnu izgradnju i održavanje
Tel: 052 881-381Mail: goran.perusko@medulin.hr
Diana Pikelj Milanović
Viša savjetnica za izdavanje akata i nadzor
Tel: 052 385-658Mail: diana.pikeljmilanovic@medulin.hr
Martina Brhan Orihovac
Savjetnica za općinske prihode
Tel: 052 210-806Mail: martina.brhanorihovac@medulin.hr
Sanja Linardon
Savjetnica za komunalnu izgradnju i održavanje
Tel: 052 451-377Mail: sanja.linardon@medulin.hr
Marina Jakša Jadreško
Viša stručna suradnica za izdavanje akata
Tel: 052 211-256Mail: marina.jaksa.jadresko@medulin.hr
Klara Finderle – ODSUTNA
Viša stručna suradnica za izdavanje akata
Tel: 052 451-377Mail: klara.finderle@medulin.hr
Ervin Bičić
Referent za izgradnju i održavanje
Tel: 052 210-822Mail: ervin.bicic@medulin.hr

Odsjek za pravne poslove, imovinu i komunalno redarstvo

Sanja Knapić
Savjetnica za imovinsko pravne poslove
Tel: 052 451-371Mail: sanja.knapic@medulin.hr
Miroslav Kutlača
Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove
Tel: 052 451-370Mail: miroslav.kutlaca@medulin.hr

Pododsjek za komunalno redarstvo

Dražen Kostešić
Referent – Prometno – komunalni redar
Tel: 052 385-661Mail:
Goran Goldin
Referent – Prometno – komunalni redar
Tel: 052 385-661Mail:
Armin Grabar – ODSUTAN
Referent – Prometno – komunalni redar
Tel: 052 385-661Mail: armin.grabar@medulin.hr
Alen Jurić
Referent – Poljoprivredno-komunalni redar
Tel: 052 385-661Mail: alen.juric@medulin.hr
Dominik Siladić
Referent – Komunalni redar
Tel: 052 385-661Mail: dominik.siladic@medulin.hr
Karolina Nemet
Referentica – Komunalna redarka
Tel: 052 385-661Mail: karolina.nemet@medulin.hr
Mario Rosanda – ODSUTAN
Referent – Komunalni redar
Tel: 052 385-661Mail: mario.rosanda@medulin.hr
Zvonko Grgić
Komunalni izvidnik
Tel: 052 385-667Mail:
Zdenko Naletilić
Komunalni izvidnik
Tel: 052 385-667Mail:

Upravni odjel za proračun i financije

Silvija Perica
Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije
Tel: 052 385-671Mail: silvija.perica@medulin.hr
Daniela Ban Lenić – ODSUTNA
Viša savjetnica za računovodstvo i financije
Tel: 052 385-662Mail: daniela.banlenic@medulin.hr
Tatjana Danzante
Savjetnica za naplatu potraživanja
Tel: 052 385-672Mail: tatjana.danzante@medulin.hr
Vedrana Sontag
Savjetnica za računovodstvo i financije
Tel: 052 385-664Mail: vedrana.sontag@medulin.hr
Andrea Pavlović
Savjetnica za računovodstvo i financije
Tel: 052 385-664Mail: andrea.pavlovic@medulin.hr
Sandra Volf
Viša stručna suradnica za općinske poreze
Tel: 052 385-653Mail: sandra.volf@medulin.hr
Edita Mehanić
Viša stručna suradnica za računovodstvo
Tel: 052 385-653Mail: edita.mehanic@medulin.hr
Karin Savatović
Viša referentica za računovodstvo
Tel: 052 385-662Mail: karin.savatovic@medulin.hr
Dunja Boljunčić
Viša stručna suradnica za računovodstvo
Tel: 052 385-669Mail: dunja.boljuncic@medulin.hr
Gordana Obradović
Referentica za računovodstvo
Tel: 052 385-669Mail: gordana.obradovic@medulin.hr
Ana Vitasović Ptiček 
Referentica za računovodstvo
Tel: 052 385-669Mail: ana.vitasovic@medulin.hr

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Sanja Folo
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Tel: 052 225-330Mail: sanja.folo@medulin.hr
Anan Cetina
Savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
Tel: 052 385-675Mail: anan.cetina@medulin.hr
Robert Stemberger
Savjetnik za prostorno planiranje
Tel: 052 451-376Mail: robert.stemberger@medulin.hr
Zlatko Šarić
Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju
Tel: 052 451-373Mail: zlatko.saric@medulin.hr
Josipa Radetić
Savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
Tel: 052 451-374Mail: josipa.radetic@medulin.hr
Eda Palunko Užila
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Tel: 052 576-450Mail: eda.palunko@medulin.hr
Andrea Vojniković
Viša referentica za prostorno uređenje i gradnju
Tel: 052 385-666Mail: andrea.vojnikovic@medulin.hr
Antonio Radola
Referent za izdavanje akata
Tel: 052 451-372Mail: antonio.radola@medulin.hr
Teodora Zdeličan
Referentica za izdavanje akata
Tel: 052 211-218Mail: teodora.zdelican@medulin.hr

Korisni kontakti

Stefani Žmak
Službenik za informiranje
Tel: 052 385-659Mail: stefani.zmak@medulin.hr
Suzana Racan Stern
Osoba zadužena za nepravilnosti
Tel: 052 385-654Mail: suzana.racanstern@medulin.hr
Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check