Hrvatski Crveni križ objavio je postupak provjere znanja i vještina stranih državljana prilikom tečaja za osposobljavanje spasilaca.

 

 

Upute možete pročitati u prilogu.

 

PRILOG: