Općina Medulin u svojim programima potpore društvenim subjektima pokazuje visoku razinu socijalne osjetljivosti. Velika pažnja posvećuje se upravo najmlađima. Svi stanovnici s prebivalištem na području Općine Medulin imaju pravo na sufinanciranje troška vrtića ili jaslica neovisno o tome gdje dijete pohađa vrtić ili jaslice.

 

Na području Općine Medulin djeluju:

 

Dječji vrtić Medulin (obuhvaća vrtiće u Medulinu, Premanturi, Vinkuranu i Pomeru),

ravnateljica: Mirjana Duras Komparić

Munida 3A, 52203 Medulin,

tel: 052/576-760

Više o dječjem vrtiću “Medulin” možete pročitati na njihovim stranicama http://www.dvmedulin.hr/ , a na njihovom Pravnom kutku možete pronaći sve o upisima, nabavi, natječajima, financijskom poslovanju i ostale pravne dokumente.

 

 

 

Dječji vrtić „Sunčica“

Ravnateljica: Snežana Taljat Milojević,

Kamik 18, Banjole, 52100 Pula,

tel: 052/573-133

 

Osnovna škola „Dr. Mate Demarina“

Ravnateljica: Emanuela Pinzan Chiavalon

Munida 3, 52203 Medulin,

tel: 052/576-005

 

Područna škola Banjole

Banjole, Dvorine bb,

tel. 052/573235