V.d. Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, Marko Cukon, dipl.oec.
tel.: 052/385-656
e-mail: marko.cukon@medulin.hr

Savjetnica za društvene djelatnosti, Sonja – Barbara Bader, dipl.oec.
tel.: 052/385-657
e-mail: sonja@medulin.hr

Savjetnik za pravne poslove i javnu nabavu, Nikola Jukić, dipl.iur.
tel.: 052/385-673
e-mail: nikola.jukic@medulin.hr

Viši stručni suradnik za opće poslove i informatiku, Dalibor Lorencin, dipl. oec.
tel.: 052/385-656
e-mail: dalibor.lorencin@medulin.hr

Viši stručni suradnik za opće poslove i manifestacije, Nenad Vojnić, dipl. oec.
tel.: 052/385-676
e-mail: nenad.vojnic@medulin.hr

Referentica za opće poslove, Milena Mandić
tel.: 052/385-676
e-mail: milena.mandic@medulin.hr

Refentica za poslove arhive i pisarnice, Branka Peruško
tel.: 052/385-655
e-mail: branka.perusko@medulin.hr

Refentica za poslove u pisarnici, Ines Savić
tel.: 052/385-677
e-mail: ines.savic@medulin.hr

Referentica za poslove u pisarnici, Željka Đurić
tel.: 052/385-677

e-mail: zeljka.djuric@medulin.hr

Portir – dostavljač, Tea Premužić
tel.: 052/385-650

e-mail: tea.premuzic@medulin.hr

Spremačica, Dolores Žmak
tel.: 052/385-650

Spremačica, Verica Jukopila
tel.: 052/385-650

Rad upravnog odjela sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

Rad pisarnice sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h