Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, Suzana Racan Stern, dipl.iur.
tel.: 052/385-654
e-mail: suzana.racanstern@medulin.hr

 

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI (Odluka)

Administrativna tajnicaDušanka Mihaljević
tel.: 052/385-652
e-mail: duska(at)medulin.hr

Viši savjetnik za opće poslove i pomorsko dobro, Marko Cukon, dipl.oec.
tel.: 052/385-656
e-mail: marko.cukon@medulin.hr

Savjetnica za društvene djelatnosti, Sonja – Barbara Bader, dipl.oec.
tel.: 052/385-657
e-mail: sonja@medulin.hr

Savjetnica za opće poslove i socijalnu skrb, Barbara Floričić, univ.spec. oec.
tel.: 052/385-676
e-mail: barbara.floricic@medulin.hr

Viši stručni suradnik za opće poslove i informatiku, Dalibor Lorencin, dipl. oec.
tel.: 052/385-660
e-mail: dalibor.lorencin@medulin.hr

Viši stručni suradnik za opće poslove i manifestacije, Gianni Bužleta, mag. hist. art. et phil.
tel.: 052/385-676
e-mail: gianni.buzleta@medulin.hr

Refentica za poslove arhive i pisarnice, Branka Peruško
tel.: 052/385-655
e-mail: branka.perusko@medulin.hr

Refentica za poslove u pisarnici, Ines Savić
tel.: 052/385-677
e-mail: ines.savic@medulin.hr

Referentica za poslove u pisarnici, Željka Đurić
tel.: 052/385-650

Referentica za opće poslove, Milena Mandić
tel.: 052/385-650

e-mail: milena.mandic@medulin.hr

Spremačica, Dolores Žmak
tel.: 052/385-650

Spremačica, Verica Jukopila
tel.: 052/385-650

Rad upravnog odjela sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

Rad pisarnice sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h