Pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ana-Mari Počekaj, dipl. ing. arh.
e-mail: anamari.pocekaj@medulin.hr

Viša stručna suradnica za izdavanje akataAnan Cetina, dipl.ing.
tel.: 052/451-374
e-mail: anan.cetina@medulin.hr

Viša stručna suradnica za izdavanje akata, Nina Velkavrh Damijanić, dipl.ing.
tel.: 052/451-372
e-mail: nina.velkavrhdamijanic@medulin.hr

Viša stručna suradnica za izdavanje akata, Klara Finderle, dipl.ing.građ.
tel.:
e-mail:

PROSTORNO PLANIRANJE
ZAŠTITA OKOLIŠA
KOMUNALNI SUSTAV

Rad upravnog odjela sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

Rad pisarnice sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h