Pročelnica Upravnog odjela za EU projekte, opću upravu i gospodarstvo
Suzana Racan Stern, dipl.iur.
tel.: 052/385-654
e-mail: suzana.racanstern@medulin.hr

Viša stručna suradnica za EU projekte i medije
Ana Žufić, mag. turism.cult.
tel.: 052/385-679
e-mail: ana.zufic@medulin.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE – više o pravu na pristup informacijama : ovdje

Viša stručna suradnica za razvojne projekte i gospodarstvo
mr.sc. Jasmina Ritoša Benazić, dipl.oec.
tel.: 052/385-668
e-mail: jasmina.ritosa@medulin.hr

Viši stručni suradnik za razvojne projekte i međunarodnu suradnju
Nenad Vojnić, dipl.oec.
tel.: 052/385-668
e-mail: nenad.vojnic@medulin.hr

Referentica – Administrator projekta
Ana Vitasović, ekonomist
tel.: 052/385-673
e-mail: ana.vitasović@medulin.hr

Administrativna tajnica
Dušanka Mihaljević, ekonomist
tel.: 052/385-652
e-mail: duska@medulin.hr

Rad upravnog odjela sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

Rad pisarnice sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h