Vijeća mjesnih odbora na području Općine Medulin

Mjesni odbor Medulin I


 

Područje Mjesnog odbora Medulin I obuhvaća zapadni dio naselja Medulin (mjesto sa okolicom), a poklapa se sa područjem statističkog kruga SK 0072338, SK 0118761 i SK 0072346 bez PK 2 i PK 6.

Predsjednik Vijeća

 1. Josip Radošević

Članovi Vijeća

 1. Tatjana Mišković Milić
 2. Marijana Bošnjak
 3. Vencel Arambašić
 4. Ana Kirac

Mjesni odbor Medulin II


 

Područje Mjesnog odbora Medulin II obuhvaća istočni dio naselja Medulin (mjesto sa okolicom i otokom Bodulaš), a poklapa se sa područjem statističkog kruga SK 0072354 sa PK 2 i PK 6 iz SK 0072346.

Predsjednik Vijeća

 1. Sandro Radošević

Članovi Vijeća

 1. Kristof Debeljaković
 2. Marko Relota
 3. Martina Bognar
 4. Josip Grakalić

Mjesni odbor Premantura


 

Područje Mjesnog odbora Premantura obuhvaća naselje Premantura (mjesto sa okolicom i otocima Fenoliga, Porer, Fenera, Ceja, Šekovac, Trumbuja, Premanturski školjić), odnosno obuhvaća područje SK 0093904.

Predsjednik Vijeća

 1. Ljubomir Mezulić

Članovi Vijeća

 1. Ingrid Stanić
 2. Neven Iveša
 3. Mattias – Franc Stojanović
 4. Miranda Pintur

Mjesni odbor Banjole


 

Područje Mjesnog odbora Banjole obuhvaća naselje Banjole (mjesto sa okolicom i otocima Frašker i Fraškerić), odnosno obuhvaća područje SK 0002089.

Predsjednik Vijeća

 1. Dražen Mišković

Članovi Vijeća

 1. Aljoša Ukotić
 2. Andrej Jovan
 3. Jadranka Nišević
 4. Daniele Kumar

Mjesni odbor Pomer


 

Područje Mjesnog odbora Pomer obuhvaća naselje Pomer (mjesto sa okolicom i otokom Pomerski školjić), odnosno obuhvaća područja SK 0091871 i SK 0093882.

Predsjednik Vijeća

 1. Claudio Zuccon

Članovi Vijeća

 1. Ivana Marić
 2. Valter Terlević
 3. Vesna Gojak
 4. Marko Zlatić

Mjesni odbor Pješčana uvala


 

Područje Mjesnog odbora Pješčana uvala obuhvaća naselje Pješčana uvala (mjesto sa okolicom), a poklapa se sa područjem SK 0147800.

Predsjednik Vijeća

 1. Dean Ivandić

Članovi Vijeća

 1. Andi Peruško
 2. Iv Gobo
 3. Dragan Modrušan

Mjesni odbor Vinkuran


 

Područje Mjesnog odbora Vinkuran obuhvaća naselja Vintijan, Vinkuran i Valbonaša (mjesta sa okolicom), odnosno obuhvaća područje SK 0147770, SK 0147796, SK 0096032, SK 0147780 i SK 0147753.

 

Predsjednik Vijeća

 1. Vjenceslav Novak

Članovi Vijeća

 1. Eduard Klimić
 2. Marija Vareško
 3. Ratomir Stokić
 4. Alen Peršić
KONTAKTI MJESNIH ODBORA
IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2014
IZBORI ZA MJESNE ODBORE 2023.