0M0A8754Obavještavaju se roditelji / skrbnici zainteresirani za upis djece u programe Dječjeg vrtića Medulin kao i stjecanje prava na sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača za pedagošku 2021. / 2022. da su dužni pristupiti centraliziranim upisima koje provodi Dječji vrtić Medulin.

 

Rok za podnošenje prijava je do 3. lipnja 2021. 

 

Prijava na uslugu preko kojega će roditelji moći digitalnim putem podnositi zahtjeve za upis u vaš dječji vrtić biti će omogućena putem sustava NIAS (e-Građani) pod nazivom e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove u sustav ili direktno preko linka: https://e-upisi.hr/ 

 

Više detalja na službenim stranicama Dječjeg vrtića Medulin: http://www.dvmedulin.hr/dokumenti/upisi

 

 

OPĆINA MEDULIN