Savjetovanje s javnošću

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) općine su dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. U skladu s navedenim, Općina Medulin provodi savjetovanja s javnošću preko svoje internetske stranice objavom nacrta akata odnosno drugih dokumenata, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići njihovim donošenjem te pozivom javnosti da dostave svoje prijedloge i mišljenja.

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja putem obrasca, objaviti će se izvješće sa prihvaćenim prijedlozima i primjedbama te sa odbijenim uz obrazloženje o ne prihvaćanju.

Uz svaki nacrt općeg akta odnosno drugog dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Popunjene obrasce je potrebno poslati na e-mail adresu naznačenu u obrascu.

Pozivi na savjetovanje s javnošću

2903, 2019

Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Medulina

29.03.2019|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Općina Medulin je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Medulina, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Medulin, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano i Općina Marčana. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem [...]

1801, 2019

Savjetovanje s javnošću – Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

18.01.2019|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka), putem svoje internetske stranice, objavom njenog nacrta. U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Odluke.     Obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. navedenog [...]

1701, 2019

Savjetovanje s javnošću – Odluka o komunalnoj naknadi

17.01.2019|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka), putem svoje internetske stranice, objavom njenog nacrta. U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Odluke.     Obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. navedenog [...]

1101, 2019

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

11.01.2019|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Dana 07.11. 2018. godine općina Medulin je na svojim internetskim stranicama http://medulin.hr/odluka-uvjetima-nacinu-drzanja-kucnih-ljubimaca-nacinu-postupanja-s-napustenim-izgubljenim-zivotinjama-te-divljim-zivotinjama/  objavila obavijest o prethodnom savjetovanju o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.     Prethodno savjetovanje trajalo je do 07. prosinca 2018. godine.       Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju o uvjetima [...]

1001, 2019

Savjetovanje s javnošću – Odluka o komunalnom doprinosu

10.01.2019|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o komunalnom doprinosu (u daljnjem tekstu: Odluka), putem svoje internetske stranice, objavom njenog nacrta.   U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Odluke.     Obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. [...]

701, 2019

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i po smještajnoj jedinici u kampu

07.01.2019|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i po smještajnoj jedinici u kampu (u daljnjem tekstu: Odluka), putem svoje internetske stranice, objavom njenog nacrta. U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Odluke. Obzirom na važnost navedenog [...]

2412, 2018

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Građenje reciklažnog dvorišta

24.12.2018|Kamik NABAVA, Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, dana 21. prosinca 2018. godine je objavljeno prehodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izvođenje radova pod nazivom Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik, Oznaka / Broj: 324-1.     Prethodno savjetovanje će biti objavljeno do 28. prosinca 2018. godine.     Nacrt dokumentacije o nabavi [...]

2412, 2018

Objava JAVNE RASPRAVE O STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PULA CENTAR

24.12.2018|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

S danom 27. prosinca 2018. godine započinje Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za sustav vodoopskrbe i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda anglomeracije Pula Centar te traje do 28. siječnja 2019. godine.   Dokumentacija se nalazi u prilogu.   PRILOG: Netehnički sažetak Obavijest za javnu raspravu  SUO - Pula centar

711, 2018

Savjetovanje s javnošću – Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

07.11.2018|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (u daljnem tekstu: Odluka), putem svoje internetske stranice, objavom njenog nacrta.     U prilogu [...]

1705, 2018

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

17.05.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Općina Medulin  izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Medulin.  Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 16. svibnja do 01. lipnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 8.30 do 15.30 sati u sjedištu Općine Medulin, [...]

Skip to content