Savjetovanje s javnošću

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) općine su dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. U skladu s navedenim, Općina Medulin provodi savjetovanja s javnošću preko svoje internetske stranice objavom nacrta akata odnosno drugih dokumenata, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići njihovim donošenjem te pozivom javnosti da dostave svoje prijedloge i mišljenja.

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja putem obrasca, objaviti će se izvješće sa prihvaćenim prijedlozima i primjedbama te sa odbijenim uz obrazloženje o ne prihvaćanju.

Uz svaki nacrt općeg akta odnosno drugog dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Popunjene obrasce je potrebno poslati na e-mail adresu naznačenu u obrascu.

Pozivi na savjetovanje s javnošću

707, 2020

Savjetovanje s javnošću – način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Medulin

07.07.2020|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Općina Medulin namjerava urediti način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina koje su u vlasništvu Općine Medulin. Predložena odluka se odnosi na uređene i opremljene građevine i površine u vlasništvu Općine Medulin u kojima se provode sportske djelatnosti i aktivnosti, te se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu Općine Medulin.     [...]

303, 2020

Savjetovanje s javnoću – Odluka o davanju u zakup i korištenje javnih površina

03.03.2020|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Općina Medulin donijeti će Odluku kojom će urediti uvjete i postupak za davanje u zakup i korištenje javnih površina radi postavljanja kioska, štandova i pokretnih naprava.     Prijedlog odluke nalazi se u prilogu kao i obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju.     PRILOG: Prijedlog Odluke o davanju u zakup i korištenje javnih površina [...]

301, 2020

Savjetovanje o donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin

03.01.2020|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

    Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2020. godinu. Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za razdoblje od 2019. do 2025. godine. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i [...]

1110, 2019

Javno izlaganje prijedloga Rezolucije Općine Medulin o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun

11.10.2019|Izdvojene novosti, Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Općina Medulin poziva sve mještane i sve zainteresirane na javno izlaganje prijedloga Rezolucije Općine Medulin o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun koje će se održati u srijedu, 16. listopada 2019. godine s početkom u 18 sati u Vatrogasnom domu Medulin, Biškupije 283.      Prijedlog Rezolucije Općina Medulin objavila je na savjetovanje s javnošću s [...]

1010, 2019

Prethodno savjetovanje – Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za izgradnju vrtića u Pomeru

10.10.2019|Savjetovanje s javnošću|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je prethodno savjetovanje - Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za izgradnju vrtića u Pomeru kojeg možete pronaći klikom na link:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3264931   Prethodno savjetovanje otvoreno je do 16. listopada 2019. godine.     OPĆINA MEDULIN

910, 2019

Savjetovanje s javnošću – Rezolucija Općine Medulin o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun

09.10.2019|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin, putem svoje internetske stranice, provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Rezolucije Općine Medulin o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.   U prilogu je sastavljen prijedlog Rezolucije, a cilj provođenja savjetovanja s javnošću je uključivanje javnosti i mještana općine Medulin u [...]

1109, 2019

Prometno rješenje naselja Pješčana uvala

11.09.2019|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin, putem svoje internetske stranice, provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Prometnog rješenja naselja PJEŠČANA UVALA.   U prilogu je predstavljen grafički izvadak iz Prometnog rješenja naselja Medulin (broj projekta 1413/16-3 izrađeno od Via Ing d.o.o. iz Pule, po projektantu Marić [...]

207, 2019

Javno savjetovanje – prijedlog Odluke o komunalnom redu

02.07.2019|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju Općinsko vijeće donosi Odluku o komunalnom redu kojom se propisuje uređenje naselja (uređenje pročelja, okućnica, dvorišta zgrada u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene i dr.), način uređenja i korištenja površina javne [...]

2805, 2019

Savjetovanje s javnošću – Prometno rješenje naselja Medulin

28.05.2019|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin, putem svoje internetske stranice, provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Prometnog rješenja naselja Medulin. U prilogu je predstavljen grafički izvadak iz Prometnog rješenja naselja Medulin (broj projekta 1413/16-1 izrađeno od Via Ing d.o.o. iz Pule, po projektantu Marić Dinu, mag.ing.traff). [...]

1205, 2019

Poziv na Javno izlaganje prijedloga Pravilnika o uređenju povijesne jezgre naselja Medulin

12.05.2019|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Pozivamo Vas na Javno izlaganje Pravilnika o uređenju povijesne jezgre naselja Medulin, koje će se održati u utorak 14. svibnja 2019. godine s početkom u 18 sati u multimedijalnom centru Općine Medulin (3MC) Centar 58, Medulin.   Cilj javnog izlaganja je upoznavanje javnosti s Pravilnikom, te dobivanje mišljenja i prijedloga.     U prilogu se [...]

Skip to content