Savjetovanje s javnošću

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) općine su dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. U skladu s navedenim, Općina Medulin provodi savjetovanja s javnošću preko svoje internetske stranice objavom nacrta akata odnosno drugih dokumenata, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići njihovim donošenjem te pozivom javnosti da dostave svoje prijedloge i mišljenja.

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja putem obrasca, objaviti će se izvješće sa prihvaćenim prijedlozima i primjedbama te sa odbijenim uz obrazloženje o ne prihvaćanju.

Uz svaki nacrt općeg akta odnosno drugog dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Popunjene obrasce je potrebno poslati na e-mail adresu naznačenu u obrascu.

Pozivi na savjetovanje s javnošću

809, 2021

Savjetovanje s javnošću – Pravilnik o stipendiranju studenata Općine Medulin

08.09.2021|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Pravilnika o stipendiranju studenata općine Medulin (u daljnjem tekstu: Pravilnik), putem svoje internetske stranice, objavom njegovog  nacrta.     U prilogu predstavljamo nacrt Pravilnika.     Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s [...]

709, 2021

Savjetovanje s javnošću – Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2022. godinu.

07.09.2021|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Poštovani,   pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2022. godinu.   Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih [...]

2402, 2021

– SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – LOKALNI PROGRAM ZA MLADE OPĆINE MEDULIN 2021. – 2025.

24.02.2021|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Lokalnog programa za mlade Općine Medulin 2021. – 2025. (u daljnjem tekstu: Lokalni program), putem svoje internetske stranice, objavom njegovog  nacrta.     U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Lokalnog programa.     Cilj provođenja [...]

212, 2020

Prethodno savjetovanje – Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za izgradnju i opremanje Parka povijesti Banjole

02.12.2020|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je prethodno savjetovanje – Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Građevinski radovi u sklopu projekta Park povijesti Banjole koje možete pronaći klikom na link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4529463 Prethodno savjetovanje otvoreno je do 08. prosinca 2020. godine.     OPĆINA MEDULIN

1311, 2020

Savjetovanje s javnošću – Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2021. godinu.

13.11.2020|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:     Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2021. godinu.   Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i [...]

1109, 2020

Javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju projekta Doma za starije i nemoćne u Općini Medulin

11.09.2020|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o  raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za realizaciju projekta Doma za starije i nemoćne u Općini Medulin (u daljnjem tekstu: Odluka), putem svoje internetske stranice, objavom njenog nacrta.       U [...]

907, 2020

Mijenja se vremensko razdoblje internetskog savjetovanja o nacrtu prijedoga Odluke o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Medulin

09.07.2020|Savjetovanje s javnošću|

Mijenja se vremensko razdoblje internetskog savjetovanja o nacrtu prijedoga Odluke o  načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Medulin na način da se određuje da rok za dostavu mišljenja, primjedbi i komentara na prijedlog Odluke ističe dana 15. srpnja 2020. godine zbog činjenice da je sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin zakazana za [...]

707, 2020

Savjetovanje s javnošću – način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Medulin

07.07.2020|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Općina Medulin namjerava urediti način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina koje su u vlasništvu Općine Medulin. Predložena odluka se odnosi na uređene i opremljene građevine i površine u vlasništvu Općine Medulin u kojima se provode sportske djelatnosti i aktivnosti, te se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu Općine Medulin.     [...]

303, 2020

Savjetovanje s javnoću – Odluka o davanju u zakup i korištenje javnih površina

03.03.2020|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Općina Medulin donijeti će Odluku kojom će urediti uvjete i postupak za davanje u zakup i korištenje javnih površina radi postavljanja kioska, štandova i pokretnih naprava.     Prijedlog odluke nalazi se u prilogu kao i obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju.     PRILOG: Prijedlog Odluke o davanju u zakup i korištenje javnih površina [...]

301, 2020

Savjetovanje o donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin

03.01.2020|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

    Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2020. godinu. Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za razdoblje od 2019. do 2025. godine. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i [...]

Skip to content