Savjetovanje s javnošću

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) općine su dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. U skladu s navedenim, Općina Medulin provodi savjetovanja s javnošću preko svoje internetske stranice objavom nacrta akata odnosno drugih dokumenata, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići njihovim donošenjem te pozivom javnosti da dostave svoje prijedloge i mišljenja.

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja putem obrasca, objaviti će se izvješće sa prihvaćenim prijedlozima i primjedbama te sa odbijenim uz obrazloženje o ne prihvaćanju.

Uz svaki nacrt općeg akta odnosno drugog dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Popunjene obrasce je potrebno poslati na e-mail adresu naznačenu u obrascu.

Pozivi na savjetovanje s javnošću

2911, 2022

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Medulin

29.11.2022|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15, 69/22) Općina Medulin objavljuje tekst prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Medulin sa prilogom Registrom nerazvrstanih cesta na području Općine Medulin, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sa razlozima za donošenje iste, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga [...]

1711, 2022

Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2023. godini na području općine Medulin

17.11.2022|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15, 69/22) Općina Medulin objavljuje tekst prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2023. godini radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sa razlozima za donošenje iste, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt iste.   Savjetovanje [...]

2110, 2022

Savjetovanje s javnošću – Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2023. godinu.

21.10.2022|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2023. godinu.   Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka [...]

1609, 2022

Poziv na savjetovanje s javnošću – SECAP – Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama

16.09.2022|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.  25/13, 85/15 i 69/22) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju SECAP-a – Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama, putem svoje internetske stranice, objavom njegovog nacrta.   U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt SECAP-a – Akcijskog plana održivog energetskog razvitka [...]

1412, 2021

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Medulin

14.12.2021|Izdvojene novosti, Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji u svom članku 178. propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona, odnosno do dana [...]

612, 2021

Savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Medulin

06.12.2021|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Općina Medulin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Medulin   Savjetovanje traje od dana 6. prosinca 2021. godine do dana 20. prosinca 2021. godine   Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije [...]

1011, 2021

Savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2022.

10.11.2021|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Općina Medulin objavljuje tekst prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2022. godini radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s razlozima za donošenje iste, radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt iste.   Savjetovanje se provodi od [...]

809, 2021

Savjetovanje s javnošću – Pravilnik o stipendiranju studenata Općine Medulin

08.09.2021|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Pravilnika o stipendiranju studenata općine Medulin (u daljnjem tekstu: Pravilnik), putem svoje internetske stranice, objavom njegovog  nacrta.     U prilogu predstavljamo nacrt Pravilnika.     Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s [...]

709, 2021

Savjetovanje s javnošću – Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2022. godinu.

07.09.2021|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Poštovani,   pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2022. godinu.   Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih [...]

2402, 2021

– SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – LOKALNI PROGRAM ZA MLADE OPĆINE MEDULIN 2021. – 2025.

24.02.2021|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Lokalnog programa za mlade Općine Medulin 2021. – 2025. (u daljnjem tekstu: Lokalni program), putem svoje internetske stranice, objavom njegovog  nacrta.     U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Lokalnog programa.     Cilj provođenja [...]

Skip to content