Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka), putem svoje internetske stranice, objavom njenog nacrta.
U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Odluke.

 

 

Obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. navedenog Zakona, pozivamo Vas da se aktivno uključite i svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail: goran.perusko@medulin.hr ili osobno u Pisarnicu Općine Medulin, Medulin, Centar 223, putem Obrasca za dostavu mišljenja.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno do 25. siječnja 2019. godine.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Medulin će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću koje će dostaviti Općinskom vijeću.
PRILOG: