PROSTORNI PLANOVI

Objave, javne rasprave, pozivi investitorima i vlasnicima, …

2506, 2021

Izmjena termina za javno izlaganje UPU VINKURAN ZOTTA I ZONA SPORTA

25.06.2021|

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU VINKURAN ZOTTA I ZONA SPORTA izvršiti će se dana 05.07.2021. godine s početkom u 17:00 u prostorijama vatrogasnog doma DVD Medulin, Biškupije 283 u Medulinu.   PRILOG: OGLAS_javna_rasprava_UPU_VINKURAN_ZOTTA_I_ZONA_SPORTA  OPĆINA MEDULIN

1406, 2021

Javno izlaganje za UPU Premantura zapad – ONLINE – 15.06.2021.

14.06.2021|

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU PREMANTURA ZAPAD izvršiti će se dana 15.06.2021. godine s početkom u 17:00 sati putem live stream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena [...]

204, 2021

Objavljena je Javna rasprava o Prijedlogu UPU VINKURAN ZOTTA I ZONA SPORTA

02.04.2021|

Javna rasprava o Prijedlogu UPU VINKURAN ZOTTA I ZONA SPORTA, provesti će se od dana 14.06.2021. godine do dana 13.07.2021. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.     Javno izlaganje o Prijedlogu UPU VINKURAN [...]

204, 2021

Objavljena je Javna rasprava o Prijedlogu UPU PREMANTURA ZAPAD

02.04.2021|

Javna rasprava o Prijedlogu UPU PREMANTURA ZAPAD, provesti će se od dana 07.06.2021. godine do dana 06.07.2021. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.     Javno izlaganje o Prijedlogu UPU PREMANTURA ZAPAD izvršiti će [...]

412, 2020

Javno izlaganje za UPU Centinera Zapad 1 – ONLINE – 08.12.2020.

04.12.2020|

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 1 izvršiti će se dana 08.12.2020. godine s početkom u 17:00 sati putem live stream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na [...]

TipDokumentVeličina

pdf
Odluka o izradi ID UPU Valbonaša3.2M

pdf
Odluka o izradi V ID PPUO Medulin2.3M
TipDokumentVeličina

pdf
01 OGLAS_ponovna_javna_rasprava (1)241k

pdf
Campanoz-ponovna_javna_rasprava_21.11.201221.3k

rar
Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin-prijedlog plana za javnu raspravu13M

pdf
II. PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU POMER270.9k

pdf
IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi1.8M

pdf
JAVNA RASPRAVA76.3k

pdf
JAVNA RASPRAVA UPU KRASE268.4k

pdf
Javna rasprava (1)276.1k

pdf
Javna rasprava o Prijedlogu UPU naselja Pjescana Uvala269.7k

pdf
Nezakonite_zgrade167.5k

pdf
OGLAS - DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU BANJOLE274.7k

pdf
OGLAS - DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU PJESCANA UVALA273.6k

pdf
OGLAS - JAVNA RASPRAVA Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin168.8k

pdf
OGLAS - JAVNA RASPRAVA ID UPU BANJOLE KAMIK268.6k

pdf
OGLAS - PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU PJESCANA UVALA275.7k

pdf
OGLAS ISPRAVAK-Ciljane izmjene PPUO68.9k

pdf
OGLAS javna rasprava281.3k

pdf
Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Banjole Kamik68.1k

pdf
PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU BANJOLE273.3k

pdf
PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU POMER272k

pdf
PPPomer-Banjole160.9k

zip
PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA_UPU KRASE9.3M

pdf
Ponovna javna rasprava UPU MEDULIN- oglas49.5k

pdf
Poziv2.3M

pdf
Poziv na javni uvid-izlaganje parcelacijskog elaborata222.3k

pdf
Prethodne_rasprave-UPU_Premantura_i_Vinkuran_Zotta21k

zip
Prijedlog Izmjena i dopuna UPU BANJOLE KAMIK3.3M

zip
UPU-POMER-JAVNA-RASPRAVA-201419.4M

zip
UPU BANJOLE- ponovna javna rasprava37.4M

zip
UPU Banjole - ponovna JR27M

rar
UPU KRASE- prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu7.6M

zip
UPU POMER- II. ponovna javna rasprava (2)29.8M

zip
UPU POMER- ponovna javna rasprava21.2M

pdf
UPU PREMANTURA ZAPAD-JAVNA RASPRAVA272.9k

zip
UPU Premantura5.9M

pdf
UPU VINKURAN - javna rasprava273k

zip
UPU Vinkuran4M
TipDokumentVeličina

pdf
ALBANEŽ - SANITARNA ODVODNJA U DIJELU NASELJA MEDULIN - BURLE - FK-2407k

pdf
ALBANEŽ d.o.o. k.č.br. 1881 i k.č.br. 1275, k.o. Pomer356.5k

pdf
DOM ZA STARIJE OSOBE BANJOLE – OPĆINA MEDULIN366k

pdf
ELJKO KOVAČEVIĆ - Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja358.6k

pdf
IVO GRLIĆ - Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja390.7k

pdf
Javni poziv za uvid u spis - k.č. 574-15 k.o. Medulin403.7k

pdf
OPĆINA MEDULIN - LOKACIJSKA DOZVOLA - ODVODNJA OTPADNIH VODA - KATIKULIĆ356.2k

pdf
OPĆINA MEDULIN - LOKACIJSKA DOZVOLA - ODVODNJA OTPADNIH VODA - KATIKULIĆ -izmjena datuma uvida!366.4k

pdf
OPĆINA MEDULIN - PROMETNICA OSIPOVICA365.5k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA A - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin366.3k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA A - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin (1)360.4k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA B - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin366k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA B - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin (1)360.3k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA C - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin365.2k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA C - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin (1)360k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA D - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin365.4k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA D - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin (1)360.3k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA E - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin365.1k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA E - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin (1)360.1k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA F - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin365.2k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA F - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin (1)360.2k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA G - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin365.6k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA G - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin (1)360.7k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA H - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin365.6k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA H - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin (1)360.4k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA I - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin365.6k

pdf
STANOINVEST - POLUUGRAĐENA ZGRADA I - k.č. novoformirana od 1263-2, k.o. Medulin (1)360.2k

pdf
STANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o. - Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - STAMBENA GRAĐEVINA J (3)403.6k

pdf
VODOVOD PULA - AGLOMERACIJA MEDULIN - IZGRADNJA NOVE VODOOPSKRBNE MREŽE DIJELA NASELJA MEDULIN, BANJOLE, PREMANTURA, VINKURAN367.3k

pdf
ZELJKO KOVAČEVIĆ - Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja358.6k

pdf
Zaključak privremeni zastupnik Scocco Alberto381.9k
TipDokumentDatumVeličina

zip
DPU STRANA (SN 2_11)30/06/2016 20:2040.5M

rar
DPU VOLME SCUZA (SN 2_09)29/07/2016 12:4914.7M

zip
ID UPU KAMIK (SNOM 7-15)30/06/2016 20:3713.1M

rar
IZMJENE I DOPUNE UPU KRASE (SN 9_19)08/01/2020 09:436.2M

rar
PPPPO Donji Kamenjak i medulinski arhipelag30/06/2016 20:2214.3M

rar
UPU BANJOLE (SN 1_16)19/12/2019 08:4351M

rar
UPU CAMPANOZ ZONA ZABAVNOG CENTRA I LETJELISTA (SN 2_13)30/06/2016 20:2713.8M

rar
UPU CENTINERE MEDULIN (SN 7_19)11/11/2019 13:3812.5M

rar
UPU KAMIK (SN 4_12)30/06/2016 20:266.9M

rar
UPU KRASE (SN 7_16)08/01/2020 09:435.7M

rar
UPU KRASE PROCISCENI (SN 9_19)08/01/2020 09:436.4M

rar
UPU MEDULIN (SN 2_16)19/11/2018 10:4786M

rar
UPU PJEŠČANA UVALA (SN 3_16)28/01/2021 13:1623M

rar
UPU POMER (SN 1_16)19/12/2019 08:4321.5M

zip
UPU STOCCA (SN 7-14)30/06/2016 20:1628.3M

zip
UPU TP POMER (SN 8_11)30/06/2016 20:2918.2M

rar
UPU VALBONAŠA (SN 1_12)28/01/2021 13:1527.1M

rar
UPU VINTIJAN (SN 9-12)30/06/2016 20:3355.9M

rar
UPU VOLME JUG (SN 6_20)04/09/2020 11:4915.7M

rar
UPU VOLME ŠĆUZA 2 (SN 5_14)30/06/2016 20:3518.6M
TipDokumentDatumVeličina

rar
PPO CENTINERA ZAPAD (SN 5_12)18/09/2018 15:5310.8M

pdf
PPO KANALIĆ (SN 2_2019)23/04/2019 14:496M

rar
PPO KAŠTEJA (SN 4_15)18/09/2018 15:547M

rar
PPO MEDULIN ISTOK (SN 8_14)18/09/2018 15:5415M

rar
PPO STUPICE -PREMANTURA ( SN 5_18)18/09/2018 15:5513.7M

OBRASCI – prostorno planiranje i zaštita okoliša