Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

  • Početna
  • Projekti
  • eu projekti
  • Odabran projekt
Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima Općine Medulin / Increasing the capacity for the production of solar energy on public facilities of the Municipality of Medulin
eu projekti

[HRV]

„Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima Općine Medulin“

 

Općina Medulin započela je s provedbom projekta „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima Općine Medulin“ iz programa „Energija i klimatske promjene“ koji se financira iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine.
Cilj Projekta povećanje je kapaciteta za proizvodnju solarne energije na području Općine Medulin što će se ostvariti realizacijom glavnih projektnih aktivnosti, odnosno instalacijom 7 fotonaponskih elektrana na krovovima objekata pročistača u Premanturi i Medulinu, poslovne zgrade na Kamiku, Vatrogasnog doma DVD-a, dječjeg vrtića u Pomeru, Osnovne škole i sportske dvorane u Medulinu. Navedenu glavnu projektu aktivnost pratit će i popratne aktivnosti kao što je organizacija i provedba radionica za širenje rezultata te razmjena znanja s inozemnim partnerima.

 

Rezultati Projekta su:

• Povećani instalirani kapaciteti za korištenje solarne energije na području Općine Medulin
• Ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje korištenja solarne energije na području Općine Medulin
• Povećana suradnja između subjekata u državi korisnici i državama donatorima
Realizacija projekta omogućit će proizvodnju 234 kW iz energije sunca. Novoinstalirani kapaciteti Općine Medulin za korištenje energije iz obnovljivih izvora pridonijet će povećanju proizvodnje energije sunca za 330,42 MWh/god., dok će se godišnja emisija CO2 umanjiti za 52,41 t.
Razdoblje provedbe projekta: 23 mjeseca
Ukupna vrijednost projekta: 408.109,80 EUR

Bespovratna sredstva: 346.893,33 EUR

Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, energija@mrrfeu.hr, www.eeagrants.hr

Nositelj projekta je Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin, kontakt osoba: Suzana Racan Stern, suzana.racanstern@medulin.hr, www.medulin.hr

Projektni partneri: Apenhet AS, Albanež d.o.o. te Med eko servis d.o.o.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Općina Medulin zaključili su ugovor za realizaciju i financiranje projekta „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima Općine Medulin“, iz programa „Energija i klimatske promjene“ putem bespovratnih sredstava koje financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.- 2021 u sklopu programa Energija i klimatske promjene.

 

[ENG]

“Increasing the capacity for solar energy production at public facilities in the Municipality of Medulin”

 

The Municipality of Medulin is implementing the project “Increasing the capacity for the production of solar energy on public facilities of the Municipality of Medulin” from the “Energy and climate change” Program, financed by the financial mechanism of the European Economic Area (EEA) for the period from 2014 to 2021.
The goal of the Project is to increase the capacity for solar energy production in the area of the Municipality of Medulin, which will be achieved by the implementation of the main project activities, i.e. the installation of 7 photovoltaic power plants on the roofs of the waste water tretment objects in Premantura and Medulin, the office building in Kamik, the fire station in Medulin, the kindergarten in Pomer, primary school and sports hall in Medulin. The aforementioned main project activity will be accompanied by activities such as the organization and implementation of workshops for the dissemination of results and the exchange of knowledge with foreign partners.

 

The implementation of the above project activities will achieve the following results:

• Increased installed capacities for the use of solar energy in the Municipality of Medulin
• Strengthened capacities for management and promotion of solar energy use in the Municipality of Medulin
• Increased cooperation between entities in the beneficiary country and donor countries
The realization of the Project will enable the production of 234 kW from solar energy. The newly installed capacities of the Municipality of Medulin for the use of energy from renewable sources will contribute to an increasement in the production of solar energy by 330.42 MWh/year, while the annual CO2 emission will decrease by 52.41 t.
Project implementation period: 23 months
The total value of the project: 408,109.80 EUR
Grant: 346,893.33 EUR

The manager of the program is the Ministry of Regional Development and Funds of the European Union, energija@mrrfeu.hr, www.eeagrants.hr

The coordinator of the project is Municipality of Medulin, Centar 223, 52203 Medulin, contact person: Suzana Racan Stern, suzana.racanstern@medulin.hr, www.medulin.hr

Project partners: Apenhet AS, Albanež d.o.o. te Med eko servis d.o.o.

 

HR: Projekt „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima Općine Medulin“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu 346,893.33  EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na području Općine Medulin što će se ostvariti realizacijom glavnih projektnih aktivnosti, odnosno instalacijom 7 fotonaponskih elektrana na krovovima objekata pročistača u Premanturi i Medulinu, poslovne zgrade na Kamiku, Vatrogasnog doma DVD-a, dječjeg vrtića u Pomeru, Osnovne škole i sportske dvorane u Medulinu.  Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Medulin i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“. 

 

EN: The “Increasing the capacity for the production of solar energy on public facilities of the Municipality of Medulin” benefits from a  346,893.33 €grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants along with co-financing by the Republic of Croatia within the Energy and Climate Change Programme. The aim of the project is to increase the capacity for solar energy production in the area of the Municipality of Medulin, which will be achieved by the implementation of the main project activities, i.e. the installation of 7 photovoltaic power plants on the roofs of the waste water tretment objects in Premantura and Medulin, the office building in Kamik, the fire station in Medulin, the kindergarten in Pomer, primary school and sports hall in Medulin.. The content of this website is the sole responsibility of Municipality of Medulin  and in no way can be considered to reflect the views of the “Energy and Climate Change” Programme Operator.

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check