Predstavljanje

 

 

Općina Medulin je u cilju jednostavnog, transparentnog i preglednog načina predstavljanja proračuna odlučila izraditi i tiskati brošuru o proračunu Općine Medulin koja na jednostavan način primjeren svim mještanima donosi pregled glavnih značajki proračuna za 2022. godinu.

 

 

Načelnik Općine Medulin Ivan Kirac te pročelnica za proračun i financije Silvija Perica tom su prigodom, jučer u vijećnici Općine Medulin predstavili ovu brošuru javnosti i medijima.

 

 

Načelnik Ivan Kirac istaknuo je kako je cilj brošure informirati sve mještane o načinu i iznosima osnovnih prihoda te o glavnim rashodima koji se planiraju u 2022. godini. Naglasio je kako je brošura tiskana u 1.500 primjerka te će se dijeliti zajedno s uplatnicama za komunalnu naknadu, a zainteresirani mještani će je moći preuzeti i na porti Općine Medulin kao i u digitalnom obliku na web stranicama Općine Medulin (http://medulin.hr/proracun/ )

 

 

Pročelnica Silvija Perica objasnila je kako je proračun temeljni financijski planski dokument pomoću kojega je vidljivo što sve Općina planira u toj godini odraditi. Naglasila je kako proračunski proces započinje dobivanjem uputa iz Ministarstva financija na temelju kojih Upravni odjel za proračun i financije sastavlja upute za ostale odjele te za proračunskog korisnika odnosno Dječji vrtić Medulin. U sam proračunski proces aktivno je uključeno svih 7 mjesnih odbora Općine Medulin, ali i mještani koji su mogli svoje prijedloge dostavljati putem web obrasca, e-mailom ili na neki drugi odgovarajući način.

 

 

Specifičnost u izradi proračuna ove godine zasigurno je bila činjenica da je zaprimljeno 150 prijedloga mještana za uvrštenje u proračun, a u sam proračun uvršteno je preko 100 prijedloga. Prethodne godine započet je proces zaprimanja prijedloga mještana, no broj zaprimljenih prijedloga u prošlog godini bio je vrlo simboličan, dok je već ove godine vidljiv izniman porast u zaprimljenim prijedlozima.

 

 

Pročelnica Silvija Perica predstavila je sam proračun istaknuvši najznačajnije prihode i usporedbu proračuna u odnosu na prethodne godine. Plan proračuna za ovu godinu iznosi 92 milijuna kuna, a obuhvaća 90 milijuna kuna iz Općine Medulin te 1.6 mil. kuna za proračunskog korisnika Dječji vrtić Medulin. Proračun je nakon 2019. godine i korona krize bio u znatnom padu, međutim već se vidi uzlazni trend.

 

 

Općina Medulin ubire najviše prihoda od poreza (porez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, zakup javnih površina i sl), a nakon toga od administrativnih pristojbi (komunalni  doprinosi, vodni doprinos, , boravišna pristojba, komunalna naknada..). U idućoj godini Općina Medulin planira se zadužiti za 3.700.000,00 kuna za projekt obnove javne rasvjete i zamjene postojeće s LED rasvjetom, a pročelnica naglašava kako je važno znati da su prihodi proračuna namjenski te se ne mogu trošiti  prema vlastitoj želji , čak 58% prihoda je strogo namjenskih te se moraju potrošiti na namjene koje su propisane posebnim propisima.

 

 

Ono što je već na prvi pogled vidljivo, osobito pregledom ukupnih prihoda od 2019.  do 2022. godine  je činjenica  da se proračun neće puniti prodajom općinskog zemljišta, već se planira glavnina prihoda ostvariti prihodima iz poreza, od upravnih i administrativnih pristojbi, od imovine, te od sredstava koja će se osigurati  iz nacionalnog fonda za oporavak i otpornost i/ili iz nove financijske perspektive iz programa Europske unije.

 

 

Na koji će se način utrošiti sredstva proračuna u ovoj godini predstavio je načelnik Ivan Kirac, a istaknuo je kako će se gotovo 40 milijuna kuna uložiti u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, modernizirat će se javna rasvjeta i postavit će se fotonaponske elektrane na zgradama u vlasništvu Općine što će doprinijeti zaštiti okoliša, smanjenju stakleničkih plinova, svjetlosnog onečišćenja, a donijeti će i  dugoročne uštede  na energentima i električnoj energiji.

 

 

Dvije značajne  investicije se ovih dana upravo dovršavaju, a to je izgradnja pješačke staze do autokampa Kažela koji će spojiti zonu smještaja sa zonom zabave i za kojeg je u proračunu planirano preko 3 milijuna kuna. Projekt se provodi uz podršku i financijsku pomoć Arena Hospitality Group, a dovršava se i obnova asfaltnog pokrova županijske ceste na ulazu u Medulin, što je financirano zajedno sa Županijskom upravom za ceste.

 

 

Naravno da će se nije zanemarilo niti ulaganje u poticanje rada gospodarstva, razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja, dodatni standard u osnovnim školama, sport, kulturu, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i dr.

 

 

 

Na samom kraju načelnik je zahvalio svim mještanima i Mjesnim odborima na aktivnom sudjelovanju u kreiranju ovogodišnjeg proračuna te istaknuo kako će i ubuduće mještani biti uključeni u donošenje svih važnih odluka.

 

 

 

 

OPĆINA MEDULIN