Ovim putem obavještavamo korisnike usluge da je MED EKO SERVIS d.o.o. omogućio predaju zahtjeva za odvoz glomaznog ili zelenog otpada sa adrese putem web stranice www.medekoservis.hr

 

Korisnici usluge sa područja općine Medulin mogu predati zahtjev putem poveznice:

 

https://www.medekoservis.hr/obrasci/zahtjev-za-odvoz

 

Na taj način omogućili smo korisnicima jednostavniju predaju zahtjeva za odvoz otpada sa adrese. Potrebno je upisati osobne podatke, opis otpada koji se planira predati i stisnuti opciju „POŠALJI ZAHTJEV“.

 

MED EKO SERVIS