Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valbonaša i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin, provest će se od dana 14.02.2022. godine do dana 21.02.2022. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.

 

Javni uvid u Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valbonaša i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin provesti će se od dana 14.02.2022. godine do dana 21.02.2022. godine u ukupnom trajanju od 8 dana. Javno izlaganje o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valbonaša i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin izvršiti će se dana 15.02.2022. godine s početkom u 17:00 sati putem live stream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.

 

Želite li prisustvovati izlaganju možete se uključiti putem Zoom platforme.

 

Upute za korištenje Zoom platforme kao online alata za sastanke:

  • Putem svog internetskog pretraživača otvorite web stranicu zoom.us i odaberite SIGN-UP, IT’S FREE (prijavite se, besplatno je).
  • Upišite svoj e-mail, te potvrdite izradu korisničkog računa putem poveznice za aktivaciju koju ćete primiti na prethodno upisani e-mail.
  • Instalirajte Zoom client for meetings koji je dostupan na poveznici zoom.us/download.

 

Prije izlaganja idite na poveznicu kako biste se uključili u javno izlaganje za Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valbonaša i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin te odaberite ‘Launch meeting’ i čekajte da izlaganje počne.

 

Poveznica: https://zoom.us/j/98493533062

 

Napomena: Prilikom upisivanja Imena morate upisati točno Ime i Prezime kako bi mogli prisustvovati izlaganju te ući u zapisnik

 

Primjedbe na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valbonaša i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te građani i udruge mogu dostavljati tijekom provođenja ponovne javne rasprave zaključno s danom 21.02.2022. godine i to pismenim putem na adresu: OPĆINA MEDULIN, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Centar 223, 52203 Medulin ili na e-mail adresu pisarnice: pisarnica@medulin.hr, sve putem Obrasca koji će biti objavljen uz Prijedlog plana ili s naznakom: Primjedba na I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Valbonaša i s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Medulin (KLASA: 350- 02/21-01/0009).

 

Detaljniji oglas i upute se nalaze u prilogu ovog teksta, a prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valbonaša i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin za ponovnu javnu raspravu se objavljuje prvog dana javne rasprave.

 

 

PRILOG: