TipDokumentVeličina

pdf
Plan nabave za 2017 godinu1.3M
TipDokumentVeličina

pdf
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave233.5k
TipDokumentVeličina

pdf
Popis ugovora 201356.3k

pdf
Popis ugovora 2014414.3k

pdf
Popis ugovora 201579.8k

xlsx
Registar ugovora18.7k

xlsx
Registar ugovora 201730.8k
TipDokumentVeličina

pdf
ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE - registar ugovora162.5k

xlsx
Registar ugovora18.1k

xlsx
Registar ugovora 201730.8k
TipDokumentVeličina

pdf
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa70.5k