“Kulturna baština u turističkoj destinaciji – vrednovanje i održivi menadžment” naslov je e-znanstvene monografije koju su uredile doc. dr. sc. Tamara Floričić i Barbara Floričić, univ. spec. oec. Riječ je o publikaciji koja sadrži  6 znanstvenih radova u kojima autori na interdisciplinarni način promišljaju pristup vrednovanju i održivom menadžment kulturne baštine u turističkoj destinaciji. Recenzentice izdanja su prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović i izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić sa Sveučilišta u Zadru. Djelo je rezultat suradnje Općine Medulin i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na EU projektu “Arheološki Park Vižula” (2017. – 2019.).

 

 

E-znanstvenu monografiju možete pročitati u prilogu.

 

 

PRILOG: