Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2020. godinu, za prioritetna područja KULTURA, UDRUGE GRAĐANA I ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB.

 

 

Rezultate možete pronaći u Odlukama o financiranju svakoga od navedenih prioritetnih područja u prilogu.

 

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN