Vizual - natječaj udruge 2022.

 

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Medulin za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin, načelnik Općine Medulin raspisuje

 

                                                                        JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2022. godinu

 

 

Općina Medulin poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje, koji su programski usmjereni na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

 

Prijavitelji sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe i projekte za sljedeća prioritetna područja:

 

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

KULTURA

UDRUGE GRAĐANA

 

Rok za podnošenje prijava projekata i programa je 30 dana, a završava 24. ožujka 2022. godine.

Ukupna vrijednost natječaja je 630.000,00 kuna.

 

 

Sukladno Sporazumu, a temeljem članka 4. Stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) dio natječajne procedure Općina Medulin provodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva – Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile.

 

 

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 16.03.2022. godine.

 

 

Prijava na Natječaj vrši se dostavom cjelokupne dokumentacije u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu:

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Riva 8, 52100 Pula

s napomenom “Javni natječaj za udruge 2022., Općina Medulin – ne otvaraj“

ili

skenirano putem elektroničke pošte na adresu

natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr

s predmetom „Javni natječaj za udruge 2022., Općina Medulin”

 

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku:

 

 

 

1. PRIJAVNI OBRAZAC 2022

2. Izjava o financiranim programima i projektima 2022

3. Izjava o partnerstvu 2022

4. Prijavnica za izdavačku djelatnost 2022

5. Ugovor o financiranju_2022

6. Zahtjev za isplatu 2022

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 2022

8. Opisni i financijski izvještaj 2022

 

 

Pitanja i odgovore vezane za Javni natječaj možete pronaći ovdje.