_00488AF774A38642000000003073D03F_U prostoru 3mc-a, u Medulinu, u petak 10. svibnja 2019. godine održana je javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu edukativnih aktivnosti projekta “Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno” koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi u partnerstvu s Gradom Vodnjanom – Dignano i u suradnji sa Med eko servisom d.o.o. i Kontradom d.o.o. . Cilj tribine je bio objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom od smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe predmeta do pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.

 

 

Na tribini su se mještanima prvo kroz edukativno predavanje predstavili načini upravljanja otpadom u kućanstvu sa detaljnim smjernicama o smanjenju nastanka otpada, kako ispravno odvajati korisni otpad, kako kompostirati i reciklirati, te date upute o „zero waste“ načinu života, te zašto i kako zauvijek prekinuti sa korištenjem plastike.

 

Drugi dio tribine činila je radionica izrade prirodne kozmetike i prirodnih sredstava za čišćenje, sa praktičnim savjetima za smanjenje nastanka otpada u kućanstvu i kako malim promjenama i koracima možemo doprinijeti kvalitetnijem i zdravijem načinu života, te zaštiti okoliša.

 

Tribinu su vodile Ireba Burba i Nina Brnić iz udruge Zelena Istra.

Na tribini je bilo osigurano prevođenje na znakovni jezik.

 

Obzirom na aktualnost i zanimljivost teme posjećenost tribine je bila velika, a većinu posjetitelja, činile su žene. Posjetitelji su se informirali i poslušali praktične savjete koji će im pomoći pri snalaženju sa novim sustavom gospodarenja otpadom, te kako sami mogu doprinijeti stvaranju manje količine otpada slijedeći zero waste princip: 1. odbijanje onoga što nam ne treba, 2.reduciranje onoga što nam treba, 3. ponovna uporaba onoga što već posjedujemo, 4. recikliranje onoga što ne možemo ponovno koristiti i 5. kompostiranje svega ostalog.

 

Organizacija tribine je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.

 

LOGO -saberi se