LOGO OPĆINENačelnik Općine Medulin donio je Odluku o postupanju trgovačkih centara i trgovina hranom i živežnim namirnicama. Sukladno Odluci nalaže se svim trgovačkim centrima i trgovinama hranom i živežnim namirnicama na području Općine Medulin da se do 14. travnja 2020. pridržavaju svih mjera koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19, a posebno je važno:

 

 
– ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u centru na način da se na ulazu, regulira broj osoba koje istovremeno ulaze u centar,
– ispred blagajni na pod staviti oznake razmaka od jedan (1) metar,
– omogućiti da radi što veći broja kasa radi veće protočnosti.

 

Svjetska zdravstvena organizacija je dana 11. ožujka 2020. godine proglasila pandemiju koronavirusom, a Ministar zdravstva Republike Hrvatske je službeno proglasio epidemiju u Republici Hrvatskoj isti dan. Obzirom da je sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 od inetersa za Općinu Medulin, potrebno je poduzeti mjere iz ove Odluke.

 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

ODLUKU MOŽETE PRONAĆI U PRILOGU.

 

 

PRILOG: