logo

 

Stranke koje dolaze na sastanke u Općinu Medulin koji prethodno moraju biti najavljeni te termin potvrđen od strane službene osobe Općine, na porti će im biti izmjerena tjelesna temperatura.

 

Maske na sastancima i dalje su obavezne kao i pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera.

 

Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema nadležnim tijelima Općine Medulin u što većoj mjeri obavljaju putem elektroničke pošte, telefonski ili običnom poštom. Svi kontakti s brojevima telefona i mail adrese nalaze se na web stranicama Općine Medulin, www.medulin.hr.

 

Za predaju prijava na natječaje, javne nabave i javne pozive, koji se moraju predati u zatvorenim kovertama do određenog roka, potrebno je nazvati općinsku portu na broj 052/385-650 radi dogovora oko predaje istih.

 

Ovim putem Općina Medulin zahvaljuje svima na poštivanju ovih epidemioloških mjera uvedenih s ciljem da odgovornim ponašanjem, zdravi i sa što manje posljedica izađemo iz pandemije koja, za sve, već predugo traje.

 

 

 

OPĆINA MEDULIN