logoOpćina Medulin objavljuje rezultate javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2022. godinu, za sva prioritetna područja natječaja:

 

 

 

Zdravstvo i socijalna skrb

Kultura

Udruge građana.

 

 

 

Rezultate, odnosno Odluke o financiranju navedenih prioritetnih područja možete pronaći u prilogu.

 

 

PRILOG: