Općina Medulin objavljuje rezultate javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetno područje KULTURA i UDRUGE GRAĐANA.

 

 

Rezultate, odnosno Odluke o financiranju navedenih prioritetnih područja možete pronaći u prilogu.

 

 

PRILOG: