Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Zotta i zona sporta, provest će se od dana 15.12.2021. godine do dana 22.12.2021. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.

 

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Vinkuran Zotta i zona sporta provest će se od dana 15.12.2021. godine do dana 22.12.2021. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vinkuran Zotta i zona sporta izvršit će se dana 16.12.2021. godine s početkom u 17:00 sati putem live stream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.

 

Želite li prisustvovati izlaganju možete se uključiti putem Zoom platforme.

 

Upute za korištenje Zoom platforme kao online alata za sastanke:

  • Putem svog internetskog pretraživača otvorite web stranicu zoom.us i odaberite SIGN-UP, IT’S FREE (prijavite se, besplatno je).
  • Upišite svoj e-mail, te potvrdite izradu korisničkog računa putem poveznice za aktivaciju koju ćete primiti na prethodno upisani e-mail.
  • Instalirajte Zoom client for meetings koji je dostupan na poveznici zoom.us/download.

 

Prije izlaganja idite na poveznicu kako biste se uključili u javno izlaganje za UPU Vinkuran Zotta i zona sporta:

https://us02web.zoom.us/j/82818971056

te odaberite ‘Launch meeting’ i čekajte da izlaganje počne.

 

Napomena: Prilikom upisivanja Imena morate upisati točno Ime i Prezime kako bi mogli prisustvovati izlaganju te ući u zapisnik

 

Primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Vinkuran Zotta i zona sporta  nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te građani i udruge mogu dostavljati tijekom provođenja javne rasprave zaključno s danom 22.12.2021. godine i to pismenim putem na adresu: OPĆINA MEDULIN, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Centar 223, 52203 Medulin ili na e-mail adresu pisarnice: pisarnica@medulin.hr.

 

Detaljniji oglas i upute se nalaze u prilogu ovog teksta, a prijedloga Vinkuran Zotta i zona sporta za javnu raspravu se objavljuje prvog dana javne rasprave.