Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Medulin, provesti će se od dana 30.08.2021. godine do dana 06.09.2021. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.

 

Javni uvid u Prijedlog V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Medulin provesti će se od dana 30.08.2021. godine do dana 06.09.2021. godine u ukupnom trajanju od 8 dana. Javno izlaganje o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Medulin izvršiti će se dana 02.09.2021. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama u prostorijama vatrogasnog doma DVD Medulin, Biškupije 283 u naselju Medulin.

 

 

Osnovni razlog za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPUO Medulin je redefiniranje uvjeta građenja i uređivanja prostora u građevinskim područjima naselja, što se prvenstveno odnosi na potrebu preciznije definicije stambenih jedinica, mogućnosti gradnje poluugrađenih i ugrađenih građevina, obvezu osiguranja potrebnog broja parkirališno – garažnih mjesta, definiranje uvjeta izmjene prirodne konfiguracije terena (nasipavanje) i sl. Sve primjedbe koje se ne odnose na navedene razloge neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Dokumente o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.