Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna DPU STRANA, provesti će se od dana 11.09.2020. godine do dana 25.09.2020. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.

Javno izlaganje o Prijedlogu ID DPU STRANA izvršiti će se dana 15.09.2020. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama bivše škole u Vinkuranu, Centar 5 u naselju Vinkuran.

 

Dokument o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN