Objavljen Oglas za radno mjesto Viši-a stručni-a suradnik-ica za prostorno uređenje i gradnju na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme – 1 izvršitelj-ica i Oglas za radno mjesto Savjetnika-ce za prostorno uređenje i gradnju na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme – 1 izvršitelj-ica.

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

 

Tekst oglasa  nalazi se u privitku.

 

 

PRIVITAK: