Objavljen Oglas za radno mjesto Viši-a stručni-a suradnik-ica za prostorno uređenje i gradnju na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme koji objavljujemo u privitku.

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

 

PRILOG:

Oglas za radno mjesto viši-a stručni-a suradnik-ca

Način provjere znanja

Opis posla i informacije o plaći

Zapisnik o pristiglim prijavama za objavu

Zapisnik s pismenog testiranja