Objavljen Oglas za radno mjesto Viši-a stručni-a suradnik-ica za prostorno uređenje i gradnju na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme koji objavljujemo u privitku.

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

 

PRILOG: