Na temelju čl. 17. i 19., u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin ( Službene novine Općine Medulin broj: 6/17, 9/18), Općina Medulin objavljuje:

 

  1. Viši-a stručni-a suradnik-ica za općinske poreze– jedan izvršitelj-ica, na određeno vrijeme

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Tekst oglasa  nalazi se u privitku.

 

PRIVITAK