Na temelju čl. 17. i 19. u vezi s člankom 116.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin, Općina Medulin  objavljuje:

 

  1. Referent-ica III – Referent-ica za  poslove u pisarnici  – Jedan – jedna  izvršitelj-ica  na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme –  do povratka odsutne službenice s bolovanja

 

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Tekst oglasa  nalazi se u privitku.

 

PRIVITAK