Objavljen je Oglas za zamjenu za radno mjesto Viši-a stručni-a suradnik-ca za proračun i financije u Upravnom odjelu za proračun i financije, na određeno vrijeme, na polovicu punog radnog vremena, do povratka službenice na puno radno vrijeme s korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena umjesto roditeljskog dopusta.

Tekst oglasa, opis posla, informaciju o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te područja sa pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata, možete naći u prilogu.

Oglas je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, PU Pula, na oglasnoj ploči i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 08. siječnja do 16. siječnja 2016. god., te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Medulin, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave, na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin, s naznakom „Za oglas – Viši-a stručni-a suradnik-ca za proračun i financije“.

Općina Medulin