Općina Medulin je objavila Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na području općine Medulin za 2020. godinu.

 

 

Za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva provoditi će se sljedeće mjere :

 

  1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika (Potpore tvrtkama i Potpore za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva),
  2. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova,
  3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i
  6. Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID – 19.

 

 

Korisnici potpora za mjere financirane od strane Općine Medulin iz Javnog poziva mogu biti obrti ili trgovačka društva koja posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Medulin.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti koji aktivno posluju minimalno 6 mjeseci prije izlaska Javnog poziva te imaju najmanje jednu zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a sa prebivalištem na području općine Medulin.

 

 

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se do 09. studenoga 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 

 

Korisnici se mogu prijaviti na najviše 2 (dvije) mjere.

 

Korisnici koji su u prethodnoj godini ostvarili potporu po određenoj mjeri, nemaju pravo zahtijevati potporu u ovoj godini po istoj mjeri.

 

Korisnici imaju pravo zahtijevati potporu po drugim troškovima, po bilo kojoj mjeri, za koju nisu ostvarili potporu u prethodnoj godini.

 

Detalje možete pročitati u Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu, te preuzeti potrebne Obrasce i Izjave.

 

 

 

 

PRILOG:

OBRASCI:

 

IZJAVE:

 

ISPLAĆENE POTPORE U 2020. GOD.:

 

 

OPĆINA MEDULIN