logoOpćina Medulin je objavila Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na području općine Medulin za 2019. godinu.

 

 

Za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva provoditi će se sljedeće mjere :

 

  1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika (Potpore tvrtkama i Potpore za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva),
  2. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova,
  3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje i
  5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita.

 

 

Korisnici potpora za mjere financirane od strane Općine Medulin iz Javnog poziva mogu biti obrti ili trgovačka društva koja posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Medulin.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti koji aktivno posluju minimalno 6 mjeseci prije izlaska Javnog poziva te imaju najmanje jednu zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a sa prebivalištem na području općine Medulin.

 

 

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se do 13. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 

 

Detalje možete pročitati u Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu, te preuzeti potrebne Obrasce i Izjave.

 

PRILOG:

Javni poziv mjere razvoja gospodarstva OM 2019.

obrasci

1 Obrazac prijave na Javni poziv Jačanje konkurentnosti poduzetnika – potpore tvrtkama

2 Obrazac prijave na Javni poziv Jačanje konkurentnosti poduzetništva – žensko poduzetništvo

3 Obrazac prijave na Javni poziv Potpore poduzetnici EU fondovi

4 Obrazac prijave na Javni poziv Sufinanciranje ulaganje u standardne kvalitete

5 Obrazac prijave na Javni poziv Potpore za novo zapošljavanje

6 Obrazac prijave na Javni poziv Potpore za samozapošljavanje 

7 Obrazac prijave na Javni poziv Subvencioniranje troškova – stručni i majstorski ispit

 

izjave

1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

2 Izjava obveznika o upisu u sustav PDV-a

3 Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

 

 

OPĆINA MEDULIN