Na temelju čl. 17. i 19., u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin ( Službene novine Općine Medulin broj: 6/17, 9/18), Zaključka  načelnika od 23. studenog 2022. godine,  Općina Medulin objavljuje:

 

Javni natječaj za radno mjesto Komunalnog izvidnika –  Dva – dvije izvršitelj- ica na puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Tekst Javnog natječaja nalazi se u prilogu.

 

PRILOZI: