GrožđePreporučuje se vinogradarima da i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore (Plasmopara viticola).

 

Protiv pepelnice preporučujem neke od slijedećih preparata Mystic EC , Nativo WG, Collis, Luna Experience, Vivando SC, Difcor EC ili neki drugi preparat koji se nije koristio više od 3 puta tijekom sezone (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Protiv peronospore preporučujemo neke od slijedećih preparata : Galben M, Fantic M, Acrobat MZ WG, Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, Mildicut Sc ili neki drugi preparat (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018), tri tjedna nakon prvog tretiranja, potrebno je izvršiti drugo tretiranje protiv američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), prenositelja (vektora) zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području.

 

Posjednici vinograda u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade , pratiti simptome bolesti te provoditi mjere zaštite.

 

Demarkirano područje obuhvaća zaraženo područje (žarište) širine 1km od mjesta gdje je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice zaraženog područja.

 

Za suzbijanje američkog cvrčka registrirani su slijedeći insekticidi: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Pyregard, Krisant EC ili Asset Five.

 

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete (večernji sati), a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

 

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.
marina.kocijancic@mps.hr